Author: Maria Normark

AROAs referensgruppsmöte

Den 9e april hade vi ett mycket trevligt referensgruppsmöte i AROA-projektet. Detta tillfälle användes för att presentera vad som hänt i projektet men också för att få återkoppling och diskutera våra idéer med branschexperter. Under förmiddagen introducerade Åsa Cajander dagen och sedan diskuterade vi några begrepp och hur de skulle kunna appliceras på våra tre domäner (jordbruk, tåg och IT). Jessica Lindblom använde sig främst av sitt forskningsområde lantbruket och passade på att visa bilder från olika besök på jordbruk som använder sig mycket av automatiserad och AI-baserad teknik. Hon visade även bilder på oss när vi utstyrda i overaller och gummistövlar besökte Lövsta, där SLU bedriver delar av sin lantbruksforskning. Därefter följde en kort presentation och diskussion om digitalt arbetsengagemang och vad som egentligen kan tänkas ingå i det begreppet. Forskningen är inte särskilt entydig och föreslår en rad olika definitioner, där många snarare fokuserar brett på arbetsglädje och tillfredsställelse än engagemang. En början på en definition utgår från att digitalt arbetsengagemang är motsatsen till digital stress (s.k. teknostress). En annan utgångspunkt är självbestämmandeteorin (self-determination theory) som fokuserar på motivation och drivkrafter. Ytterligare några teorier och möjligheter diskuterades.

Efter lunch introducerade Maria Normark kort begreppen deskilling och reskilling som syftar till att belysa vilken typ av kompetens man tappar vid införandet av ytterligare automation och AI-lösningar, men också vilka kompetenser man kommer att behöva tillföra. En viktig diskussion under denna session handlade om vad vi menar med AI eftersom det kan innebära väldigt olika saker. Ett första försök att definiera en skala satte kontrollerande och styrande AI i ena änden och guidande AI i andra änden. Med kontrollerande AI tänker vi oss system som helt styr arbetsflöden samt kontrollerar yrkesverksammas aktiviteter medan guidande AI ger tips och förslag men varken är obligatoriska eller nödvändiga att anpassa sig efter.

Slutligen hade vi en paneldiskussion där framtiden ventilerades och vi bland annat lyfte frågan: hur vill vi att framtiden ska vara och vad missar vi i de perspektiven vi har diskuterat? Sammanfattningsvis var mötet mycket berikande och vi ser fram emot nästa till hösten.

Maria Normark has joined the AROA project

Maria will be conducting research on work engagement within the realm of automation and AI, specifically within the field of rail traffic. Her particular interest lies in exploring the evolving division of labor between humans and technology, examining how AI will reshape work practices, and the potential risks of diminishing the meaningfulness of work. While automation has traditionally targeted repetitive and time-consuming tasks such as administration, monitoring, and manufacturing, the emergence of generative AI introduces new possibilities. This technology can now be applied in novel domains, offering solutions that partly replace professional intuition and creativity. Maria is interested in questions concerning the implications of this shift for future work engagement, how professionals will navigate this new landscape of labor division, and the role of embodied interaction within it.

As an associate professor in the Human-Computer Interaction (HCI) group at the Department of Informatics and Media, Uppsala University, Maria Normark’s research centers on fields such as critical design and Computer-Supported Cooperative Work (CSCW).