Month: May 2024

Exploring the Impact of AI on IT Professional Competencies

In a world shaped by Artificial Intelligence (AI), understanding its impact on the workforce, particularly on early adopters in the Information Technology (IT) sector, has become crucial. A working group comprising experts from diverse international institutions with Niklas, Andreas and Åsa from the HTO group has embarked on a research study to explore this very subject. This blog post presents the goals, methodology, and expected outcomes of this working group initiative.

The working group, consisting of researchers from New Zealand, Sweden, Scotland, and beyond, aims to understand how AI technologies impact the work engagement of IT professionals and what this means for future computing students. We are working in a distributed team with the study during the spring, and then meet in Milan for the ITiCSE conference in July.

Goals of the Working Group

The primary objective of the working group is to explore the relationship between AI integration and work engagement among IT professionals. By analyzing how AI influences socio-technical dynamics and professional competencies, the group seeks to uncover the implications for both current professionals and computing students who are the future workforce. The research questions guiding this study include:

  1. How does AI influence work engagement for IT professionals?
  2. How does AI affect the socio-technical work dynamics for IT professionals?
  3. What are the implications of integrating AI on the acquisition and enhancement of professional competencies and the learning processes of IT professionals?

Methodology

To achieve its goals, the working group employs a methodological framework. This involves analyzing a rich dataset of around 70 interview transcripts from IT professionals across various countries. The study combines a multi-vocal literature review and qualitative research methods, including thematic analysis.

The literature review spans work engagement, automation, and motivation within the IT sector, while the thematic analysis focuses on identifying emerging trends and challenges faced by IT professionals in the context of AI integration. The findings from this research will inform future curriculum design and assessment methods in computing education, ensuring they align with the evolving demands of the industry.

Expected Deliverables

The working group’s findings will offer a global perspective on the new competencies required by IT professionals in an AI-driven environment. The final report will provide empirical insights that can guide policy-making, curriculum development, and assessment strategies for AI-integrated educational programs. These insights are expected to be valuable for educational institutions, policy-makers, and industry stakeholders aiming to prepare the future workforce for the challenges and opportunities presented by AI technologies.

Stay tuned for more updates as the working group progresses with this study, contributing knowledge to the field of computing education and professional development.

Generativ AI i IT-industrin och högre utbildning: Möjligheter och utmaningar

Hej! Jag heter Niklas Humble och är ny Postdoc på Uppsala universitet och i forskargruppen HTO. Under de närmsta 2 åren så kommer jag att jobba i ett forskningsprojekt som studerar effekten och användning av nya AI verktyg (till exempel generativ AI) inom IT-industrin och högre utbildning. Nedan berättar jag lite kort om projektet och den pågående forskningen.

Artificiell intelligens (AI) påverkar hur vi arbetar och hur vi lär oss. Generativ AI, en gren av AI som fokuserar på att generera nya data, väcker frågor om både möjligheter och utmaningar inom arbetsliv och utbildning.

Flera från forskargruppen HTO är involverade i ett forskningsprojekt där användningen och effekterna av AI i IT-industrin och högre utbildning studeras. I projektet så kommer vi att belysa perspektiv från IT-professionella, studenter och universitetslärare för att få en djupare förståelse av hur AI kan påverka, och redan påverkar, våra yrkesliv.

Genom detta projekt hoppas vi bland annat kunna:
• Identifiera viktiga användningsområden för generativ AI i IT-industrin och högre utbildning.
• Analysera effekterna av generativ AI på t.ex. produktivitet, kreativitet, innovation och lärande.
• Utveckla riktlinjer och rekommendationer för användning av generativ AI i arbetslivet och utbildning.
• Bidra till diskussionen om etiskt förhållningssätt i relation till generativ AI.

I skrivande stund så arbetar vi med en större studie där IT-professionella från flera olika länder intervjuas om deras användning av och syn på AI i arbetslivet. Resultaten planeras att publiceras på vetenskapliga konferenser och i vetenskapliga journaler under det kommande året.

Hör av dig om du vill veta mer!

(Bild genererad av Microsoft Copilot med instruktioner att illustrera en möjlig framtid med AI på arbetsmarknaden)