(Bild genererad med Microsoft Copilot)

I veckan så var Niklas Humble på ett frukost-seminarium om generativ AI och agilt arbetssätt som Sogeti Gävle hade bjudit in till. Under seminariet lyftes flera aspekter på hur generativ AI kan påverka verksamheter samt kombineras med ett agilt arbetssätt.

För att förstärka poängen med eventet så var hela den inledande presentation av Sogeti AI-genererad!

Den efterföljande diskussionen lyfte flera intressanta möjligheter och utmaningar med att integrera AI i befintlig verksamhet, där representanter från flera företag och organisationer i Gävle-Sandviken-trakten delade med sig av sina erfarenheter.

Som forskare var det även intressant att höra att mycket av det som diskuteras och presenterades under seminariet har flera beröringspunkter med den forskning som vi bedriver i HTO-gruppen.

En mycket givande frukost som inspirerade till flera tankar om framtida forskning och potentiella samarbeten!