Hej! Jag heter Niklas Humble och är ny Postdoc på Uppsala universitet och i forskargruppen HTO. Under de närmsta 2 åren så kommer jag att jobba i ett forskningsprojekt som studerar effekten och användning av nya AI verktyg (till exempel generativ AI) inom IT-industrin och högre utbildning. Nedan berättar jag lite kort om projektet och den pågående forskningen.

Artificiell intelligens (AI) påverkar hur vi arbetar och hur vi lär oss. Generativ AI, en gren av AI som fokuserar på att generera nya data, väcker frågor om både möjligheter och utmaningar inom arbetsliv och utbildning.

Flera från forskargruppen HTO är involverade i ett forskningsprojekt där användningen och effekterna av AI i IT-industrin och högre utbildning studeras. I projektet så kommer vi att belysa perspektiv från IT-professionella, studenter och universitetslärare för att få en djupare förståelse av hur AI kan påverka, och redan påverkar, våra yrkesliv.

Genom detta projekt hoppas vi bland annat kunna:
• Identifiera viktiga användningsområden för generativ AI i IT-industrin och högre utbildning.
• Analysera effekterna av generativ AI på t.ex. produktivitet, kreativitet, innovation och lärande.
• Utveckla riktlinjer och rekommendationer för användning av generativ AI i arbetslivet och utbildning.
• Bidra till diskussionen om etiskt förhållningssätt i relation till generativ AI.

I skrivande stund så arbetar vi med en större studie där IT-professionella från flera olika länder intervjuas om deras användning av och syn på AI i arbetslivet. Resultaten planeras att publiceras på vetenskapliga konferenser och i vetenskapliga journaler under det kommande året.

Hör av dig om du vill veta mer!

(Bild genererad av Microsoft Copilot med instruktioner att illustrera en möjlig framtid med AI på arbetsmarknaden)