I takt med att samhället digitaliseras påverkas även hälso- och sjukvårdssektorn. Med en åldrande befolkning och en ökande efterfrågan på vårdtjänster behövs patientcentrerade lösningar som är effektiva och väl anpassade. Men införandet av ny teknik kan få oavsiktliga konsekvenser för vårdpersonal, särskilt för sjuksköterskor.

Forskning visar att arbetsengagemanget inom hälso- och sjukvården är komplext och att sjuksköterskor ofta upplever hög utmattning och stress. Därför är det viktigt att undersöka digitaliseringens effekter på arbetsengagemanget i patientcentrerade tjänster.

Foto av en person som sitter vid en dator
Att chatta med patienter har blivit ett sätt för sjuksköterskor att hjälpa.

I denna studie genomförde forskarna kontextuella och semistrukturerade intervjuer med sjuksköterskor som använde en ny chattfunktion och ett nytt telefonsystem för att ge medicinska råd till patienter. Resultaten visade att den nya chattfunktionen påverkade arbetsengagemanget både positivt och negativt. Sjuksköterskorna upplevde mindre tids- och känslomässig press men kände också att de hade förlorat arbetskontrollen och feedback från kollegor som arbetade hemifrån.

Forskningen belyser behovet av en mer nyanserad förståelse av digitaliseringens effekter på arbetsengagemanget inom hälso- och sjukvården, samt vikten av att ta hänsyn till både positiva och negativa effekter. Genom att ta ett användarcentrerat förhållningssätt kan patientcentrerade tjänster utvecklas som förbättrar effektiviteten och patientresultaten, samtidigt som vårdpersonalens välbefinnande och engagemang stöds.

För mer information, se hela artikeln här: https://link.springer.com/article/10.1007/s41233-020-00038-x