AROAs referensgruppsmöte

Den 9e april hade vi ett mycket trevligt referensgruppsmöte i AROA-projektet. Detta tillfälle användes för att presentera vad som hänt i projektet men också för att få återkoppling och diskutera våra idéer med branschexperter. Under förmiddagen introducerade Åsa Cajander dagen och sedan diskuterade vi några begrepp och hur de skulle kunna appliceras på våra tre […]

Continue reading

Grisen är uppfinningarnas moder – En recension av ett AI-transkriptionsprogram, av en programmeringsanalfabet.

Bild genererad via DALL-E. I projektet jag är del av har vi genomfört runt 30 intervjuer med olika intressenter inom Sveriges flygplatsvärld för att skapa förståelse kring införandet av teknologi på flygplatser och hur teknologin påverkar markpersonalens arbetsmiljö. För att transkribera intervjuerna har vi använt Open AIs Whisper, som funkar på det viset att man […]

Continue reading

Insights from the FoU Program Conference: Exploring the Impact of Robots, Automation and AI on Work Environments

Last week, we had the privilege of attending the Research and Innovation Program Conference organized by AFA Försäkring. The focus was on understanding how automation, robotics, and artificial intelligence (AI) affect work environments. It was an insightful event where we got to learn from various projects, including our own Tara and Arora initiatives. The blog […]

Continue reading

The Puzzle of Sustainable Software

“Sustainability is a wicked problem!” they say, and sustainable software is no exception. Sustainable software is a term that has been buzzing in the corridors of academia and among tech practitioners, yet its definition remains elusive. The discourse among software engineers and HCI (Human-Computer Interaction) communities often finds itself at a crossroads, grappling with the […]

Continue reading

How vulnerable are we?

This post was actually started in late 2023, when the Swedish Church had become the victim of a cyberattack with ransomware, which took place November 22. The church organization at that time decided that it will not pay the ransom (in order not to make this a successful attack) but will instead recover the systems […]

Continue reading
« Older posts