Vi befinner oss i en tid där psykisk ohälsa blir allt vanligare och påverkar individer och samhällen på olika sätt. Arbetsplatsen har blivit en plats där psykiska problem frodas, vilket resulterar i personligt lidande och hotar produktivitet och tillväxt. Men vad kan vi göra för att bemöta denna brådskande utmaning? Idag är vi stolta över att presentera en banbrytande bok med Åsa Cajander och Bengt Sandblad som medverkande som syftar till att fördjupa förståelsen och erbjuda handlingsbara lösningar: “Psykisk Ohälsa – Utmaningen vi möter”.

Psykisk Ohälsa – Utmaningen vi möter”, redigerad av Åke Magnusson, samlar en mångfald av forskare, experter och till och med Sveriges socialminister, Jakob Forssmed (KD), för att belysa komplexiteten kring mental hälsa i arbetslivet. Denna samverkan mellan institutioner som Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Svenskt Näringsliv, LO, IF Metall, Göteborgsregionen (GR) och Folkuniversitetet syftar till att ge individer, organisationer och beslutsfattare verktyg för att aktivt hantera denna viktiga fråga.

Boken fördjupar sig i den oroande ökningen av psykiska problem i arbetslivet och undersöker deras orsaker och konsekvenser. Genom att presentera en omfattande samling av forskning, personliga berättelser och expertinsikter ger den en tydlig bild av denna komplexa problematik och understryker att det inte finns några enkla lösningar. Istället framhålls behovet av ett gemensamt engagemang från kollegor, arbetsgivare och fackliga företrädare för att aktivt främja välmående på arbetsplatsen.

Viktiga teman och insikter: Författarna till “Psykisk Ohälsa – Utmaningen vi möter” utforskar flera avgörande ämnen, inklusive:

  1. Den sociala och ekonomiska påverkan av psykiska hälsoproblem på arbetsplatsen.
  2. Individens, arbetsgivarens och fackliga företrädarnas roll i att främja psykiskt välbefinnande.
  3. Insikter från forskning och praktisk erfarenhet som erbjuder vägledning för effektiva hälsoinitiativ.
  4. Intervjuer med ledande experter, inklusive socialminister Jakob Forssmed (KD).

Genom att utforska dessa teman ger boken läsarna en stark grund för att förstå komplexiteten av psykiska utmaningar och inspirerar till djupgående diskussioner och handlingskraft.

 Utgivning: Folkuniversitetets Akademiska Press

Format: Häftad (978-91-85359-25-7), E-bok (978-91-85359-26-4)